Oferta

DLA MŁODZIEŻY

JAK WYGLĄDA KURS?

uczniowie pomiędzy
10 a 18 rokiem życia
certyfikat
ukończenia kursu
oryginalne i prestiżowe materiały dydaktyczne
wydawnictwa National Geographic oraz Pearson
zajęcia 2 razy w tygodniu
po 65 min
warsztaty i imprezy językowe poza kursem
m.in. warsztaty bożonardzeniowe, dzień języków obcych, wieczór filmowy
e-panel ucznia
e-dziennik, możliwość sprawdzania postępów, ocen, obecności, tematów i zakresu materiału realizowanego na zajęciach
małe, komfortowe grupy dobierane pod względem poziomu i predyspozycji
kwalifikacja do grup na podstawie rozmowy z lektorem i testu pisemnego
konsultacje
językowe online
bezpłatny dostęp
do anglojęzycznej biblioteczki
nowoczesne techniki nauczania
innowacyjne metody aktywizacji - gry, dialogi, debaty, projekty, dyskusje, multimedia. Robimy wszystko by komunikacja była żywa i angażująca
projekty i konkursy
z nagrodami
lekcje pokazowe
i lekcje próbne

Co jest dla nas ważne?

nasz uczeń i jego osiągnięciarelacje uczeń-lektorswobodna atmosferarozwój i postępy językowe

Search