Oferta

DLA DOROSŁYCH

JAK WYGLĄDA KURS?

dla dorosłych
od podstaw oraz na wyższych poziomach zaawansowania
certyfikat
ukończenia kursu
oryginalne i prestiżowe materiały dydaktyczne
wydawnictwa PEARSON
40+
również grupy dedykowane m.in. 40+ czy seniorzy
komunikacja jako priorytet
jako nasz główny cel obieramy mówienie i skuteczne porozumiewanie się jednocześnie pomagamy wyzbyć sie bariery językowej
e-panel ucznia
e-dziennik, możliwość sprawdzania postępów, ocen, obecności, tematów i zakresu materiału realizowanego na zajęciach
zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu
po 90 min
konsultacje
językowe online
bezpłatny dostęp
do anglojęzycznej biblioteczki
małe, komfortowe grupy dobierane pod względem poziomu
kwalifikacja do grup na podstawie rozmowy z lektorem i testu pisemnego
monitoring
postępów
dodatkowe
materiały dydaktyczne

Co jest dla nas ważne?

mówienie i skuteczna komunikacjawyzbycie barier językowychswobodna atmosferarozwój i postępy językowe

Search