Oferta

DLA DZIECI

JAK WYGLĄDA KURS?

dzieci pomiędzy
3 a 9 rokiem życia
tablica interaktywna i multimedia
wykorzystywane na każdych zajęciach
oryginalne i prestiżowe materiały dydaktyczne
wydawnictwa National Geographic oraz Pearson
zajęcia 2 razy w tygodniu
po 50 min
warsztaty i imprezy językowe poza kursem
m.in. Halloween, warsztaty bożonardzeniowe, dzień św. Patryka, wieczór filmowy
e-panel ucznia
e-dziennik, możliwość sprawdzania postępów, ocen, obecności, tematów i zakresu materiału realizowanego na zajęciach
małe, komfortowe grupy dobierane pod względem wieku i predyspozycji
kwalifikacja do grup na podstawie rozmowy z lektorem lub testu pisemnego
konsultacje
językowe online
bezpłatny dostęp
do anglojęzycznej biblioteczki
nowoczesne techniki nauczania
różnorodne, dynamiczne zajęcia z wykorzystaniem multimediów, zabaw, gier. Angażujemy wszystkie zmysły, by nauka była jak najprzyjemniejsza.
projekty i konkursy
z nagrodami
lekcje pokazowe
niebywała okazja dla uczniów i lektorów, aby pochwalić się rodzicom naszymi osiągnięciami

Co jest dla nas ważne?

nasz uczeń i jego osiągnięciarelacje uczeń-lektormotywowanierozwój i postępy

Search