Kontakt

KLAUZULA FORMULARZA KONTAKTOWEGO
Administratorem Twoich danych osobowych jest PRINT OFFICE ANNA ORSZULAK prowadząca Centrum Edukacji Językowej z siedzibą pod adresem:

Częstochowa, 42-200
ul. Brata Alberta 116
42-200 Częstochowa
kontakt biuro@talkactive.pl

PRINT OFFICE przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie oraz prowadzenia dalszej korespondencji.

Przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do żądania od PRINT OFFICE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz PRINT OFFICE.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.

Search